Proportion

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın artırılması için çeşitli kalemlerde firmalara destek uygulanmaktadır. Bu destekler;

 

1. Tescil ve Korunma Desteği

Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri ifade eder. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir. Tescil yenileme giderleri destek kapsamında yer almaz.

Destek oran ve Tutar:  %60, 50.000,00 USD/Yıl-Ülke

2. Yurtdışı Pazar Araştırma Gezileri Desteği 

En fazla 2 çalışan, en fazla 1+10 gün için, max 20 gün, max 3 ülke. Ulaşım (Uçak, tren, otobüs bilet ücretleri) Araç Kiralama Gideri, 50,00 USD/Gün. Konaklama Gideri, 150,00 USD/Gün.

Destek oran ve Tutar: %70, 50.000,00 USD/Yıl

3.  Rapor Desteği 

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir. Bakanlık ön onayı zorunludur. Satın alınacak hazır raporlar en fazla 2 yıllık olabilir.

Destek oran ve Tutar: %60, 200.000,00 USD/Yıl

4.  İleri Teknoloji Şirket Satın Alma

Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir. Bakanlık ön onayı zorunludur.

Destek oran ve Tutar: %75, 500.000,00 USD/Yıl

5.  Belge Alım Desteği 

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir. Bu kapsamda, müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, belge kullanım ücretleri, zorunlu kayıt ücretleri, danışmanlık giderleri, eğitim giderleri, gözetim giderleri, yenileme giderleri, test/analiz giderleri desteklenir.

Destek oran ve Tutar: %50, 250.000,00 USD/Yıl

6.  Yurtdışı Birim Kira Desteği

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

6.1. Sınai-Ticari Şirketler İçin:

Mağaza, Kioskvb %50, 120.000,00 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon %50,  100.000,00 USD/Birim-Yıl

6.2. Ticari Şirketler İçin:

Mağaza, Kioskvb %40,  100.000,00 USD/Birim-Yıl

Ofis, Depo, Reyon %40, 75.000,00 USD/Birim-Yıl

7.  Yurtdışı Reklam, Tanıtım Desteği

Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansmanvb faaliyetler) desteklenir.

Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketler bulundukları ülkede, %60, 150.000,00 USD/Yıl-Ülke,

Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketler birimi olmayan başka ülkede, %60, 150.000,00 USD, 

Desteklenen yurtdışı birimi bulunmayan şirketler, %60, 250.000,00 USD tutarında desteklenir.

8.  Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuarlar %50,

Genel Nitelikli Fuarlar , 50.000,00 TL/Fuar,

Sektörel Nitelikli Fuarlar,75.000,00 TL/Fuar,

Prestijli Fuarlar, 250.000,00 TL/ Fuar (Max 2/Yıl) tutarında desteklenir.