Proportion

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Bu kanun şirketlere belli sorumluluklar getirmiştir. Hali hazırda tüm şirketlerin işledikleri verileri kanuna uygun hale getirmeleri sorumluluğunun yanı sıra KVKK gereği, 50 işçi veya mali bilanço aktif değeri 25 milyon TL olan işletmeler (şirket/gerçek kişi), 31/12/2019 tarihine kadar veri sorumluları siciline kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Kısaca verilerin uygun hale getirilmesi şirket ortaklarının, çalışanların, müşteri ve tedarikçilerin bilişim sistemleri, özellikle bilgisayar programlarında tutulan kişisel verilerin (kimlik bilgileri, telefon, adres, kamera kayıtları, giriş-çıkış saatleri, konum bilgisi, fatura değerleri vd. her türlü bilgi) korunmasını amaçlamakla birlikte kişi güvenliğinin sağlanması şirket uygulamalarında zorunlu hale gelmiştir.

Bu yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 20.000-1.000.000 TL arasında idari para cezası, ayrıca verileri hukuka aykırı işleyenler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecektir. Ayrıca Kanun kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurularak şikayetler üzerinden cezai uygulamalar başlamıştır. Çok yakın zamanda Kurum Uzmanlarınca denetlemelerin şirketlerin sisteme kayıt olması ile birlikte (31/12/2019 tarihine kadar veri sorumluları siciline kayıtlarını yaptırmak zorundadır) başlayacağı öngörülmektedir.

Bu kapsamda Pusula Analiz Danışmanlık olarak Kişisel Veri Uygulama Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Avukat ve Uzman Raportörden oluşan kadromuzla şirketlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Sürecinde aşağıdaki hizmetlerle birlikte kapsamlı destek vermekteyiz.

– Veri Envanteri Hazırlanması,

– Şirket İdari ve Teknik Kişisel Veri Güvenliği Tedbirleri İle İlgili Danışmanlık Hizmeti,

– Şirket Siber Güvenliği İle İlgili Sızdırmazlık Testleri (OSCP sertifikalı siber güvenlik uzmanımız tarafından yapılmaktadır),

– Farkındalık Eğitim Hizmetleri,

– Şirket Sözleşmelerinin Kanun Kapsamında Güncellenmesi,

– Şirket Kurumsal Kişisel Güvenlik Politikalarının Oluşturulması,

– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi,

– Şirket Hukuki Sorumluluğu ve Çalışanların Hukuki Sorumluluğu Konusunda bilgilendirmelerin yapılması,

– Şirket web sitesi, mail ve dijital e-ticaret kanalları için gerekli bildirimlerin hazırlanması,

Pusula Analiz Danışmanlık Şirketi olarak KVKK uyum sürecinde Uzman Ekibimizle sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.