Proportion

Konkordato

Konkordato süreci firmalar için doğru danışmanlık alınmadığı zaman kesin mühlet kararı alınıncaya kadar sancılı bir sürece dönüşebilmekte veya iflas kararı ile sonuçlanabilmektedir. Bu sıkıntılı sürecin yönetilmesi için şirketler ile tam işbirliği içinde uzman kadromuz eşliğinde şirketlere her türlü desteği veriyoruz.

Kadromuz bağımsız denetçiler, konkordato danışmanları, eski konkordato komiserleri, YMM Tam Tasdik Denetçileri, bankacılık ve kredi uzmanları, mali denetim uzmanları, uzman raportörler ve avukatlardan oluşmaktadır.

Süreç gerçek ya da gerçeğe yakın mali tabloların tarafımıza ibrazı ile başlamakta ve bu sürecin sonucunda gerçekten borcunu yapılandırmak isteyen mükellefler hakkında kesin mühlet kararı alabileceğimiz konkordato dosyaları hazırlanarak bu süreçte uzman ekiplerimizce aşağıdaki hizmetleri son kanuni düzenlemelere uygun olarak sunmaktayız:

Ön Proje Raporu ve Ekleri’nin hazırlanması,

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Onaylı Makul Güvence Denetim Raporu ve Ekleri’nin hazırlanması,

 

Avukatlarımızca mahkeme süreci ile ilgili ilişkilerin yürütülmesi, gerekli belgelerin hazırlanarak mahkemeye sunulması, gerekli durumlarda itiraz haklarının kullanılması,

 

Mahkeme tarafından belirlenecek kanuna veya daha önce verilmiş kararlar uygun olmayan Konkordato Komiser ücretlerine itiraz sürecinin yönetilmesi, (mahkeme gider, avans ve harçlar ile birlikte bazı durumlarda şirketler iki katına kadar yüksek tutarlar ödeyebilmektedirler).

 

Mahkeme tarafından atanacak Konkordato Komiserleri ile ikili ilişkilerin yönetimi ve bilgi yazışmalarının hazırlanması,

 

Konkordato Komiserlerinin uygun görmesi halinde, mahkemeye sunacakları raporların hazırlanmasında kendilerine raporlamada yardımcı olunması, (Komiserler ile ikili iyi ilişkiler yürütülmesi açısından önemli)

 

Şirketin geçici veya kesin mühlet sürecinde, alacaklı firmalar ve özellikle bankalar ile yaşayacağı sorunların çözümünde kendilerine teknik destek sunulması ve tüm hukuksal haklarının bildiriminde ilgili şirket personeline destek sağlanması, (Bankalar ve alacaklı firma yetkilileri bu bilgi boşluklarından yararlanmakta ve şirket haklarını sabote ederek konkordato ilan eden şirketleri rahatlıkla zor duruma sokabilmektedir.)

 

Şirket yetkililerine alacaklar toplantısında gerekli çoğunluğu sağlayabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmesi,

 

Pusula Analiz Danışmanlık Şirketi olarak Konkordato Sürecinde Uzman Ekibimizle sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.